อนุทิน 87726 - เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

21 มีนาคม 54 บทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานกระบวนการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (กลุ่ม HIV และผู้ป่วยเอดส์)และเป็นวิทยากรกระบวนการฝึกปฏิบัติการทำงานกับผู้ด้อยโอกาสและเทคนิคการให้ปรึกษา)

22 มีนาคม 54  เป็นวิทยากรกระบวนการ ให้กับ สท. ในหัวข้อ การทำงานกับเครือข่ายเอดส์และคนด้อยโอกาส จิตวิทยาการทำงานกับผู้ด้อยโอกาส และเทคการให้คำปรึกษา ที่ โรงแรมเจริญธานี  ปริ้นเซส จ.ขอนแก่น

23 มีนาคม 54 เป็นอาจารย์พิเศษ ในหัวข้อ  กระบวนการในชุมชน  กระบวนการ AIC และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  ที่  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ

เขียน 22 Apr 2011 @ 10:43 ()


ความเห็น (0)