อนุทิน 87711 - ครูผาน้อย

  ติดต่อ

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

          วันที่ 22 เมษายน 2513 เป็นวันคุ้มครองโลก "Earth Day" ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะเราเป็นพลเมืองของโลก ควรสำนึกในพื้นแผ่นดิน โดยการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดภาวะโลกร้อน ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนั้นรุนแรงเหลือเกิน เป็นห่วงโลกในอนาคตจะเป็นเสมือนดาวอังคาร                                        

  เขียน:  

ความเห็น (0)