อนุทิน 87705 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 จัดอบรม Human KM by Enneagram ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นการจัดอบรมกลุ่มอาจารย์อายุประมาณ 35 - 50 ปี จำนวน 15 คน
  • ออกแบบการอบรมแตกต่างกว่าทุกครั้งคือเน้นการแลกเปลี่ยนแบบจับคู่สะท้อนตัวตนซึ่งกันและกัน และการนำมณฑลชีวิตแบบวิถีพุทธโดย ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์มาผสมผสาน
  เขียน:  

ความเห็น (0)