อนุทิน 87689 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความยุติธรรม

เมื่อปี พ.ศ. 2521 ผมเพิ่งเข้ารับราชการได้เพียงปีเดียว วันหนึ่งได้มีการประชุมข้าราชการครูทั้งอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ขณะนั้นข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีครูใหญ่คนหนึ่ง (ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้ว) ได้ลุกขึ้นถามนายอำเภอ ถึงเรีองการพิจารณาความดีความชอบซึ่งท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนสองขั้น โดยถามว่า"ความยุติธรรมมันอยู่ที่ความพอใจใช่หรือไม่" นายอำเภอ (ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้ว) ตอบทันทีว่า "ใช่มันอยู่ที่ความพอใจ" บรรยากาศการประชุมไม่ค่อยดี นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีที่ผ่านมา ต่อมาไม่นานนักครูใหญ่ท่านนี้ถูกปลดออกจากตำแหน่งครูใหญ่ ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านก่อนเกษียณอายุราชการ ราวปี 2527 ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีอัธยาศัยดีมาก ใครๆก็รักท่าน เรื่องความดีความชอบ ผมขอแสดงความยินดีกับเพื่อนผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นครั้งที่ 1 เมษายน 2554 โดยได้รับการเลื่อนขั้น ตาม กฏ กคศ ข้อ 7 ประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 ซึ่งจะเกษียนอายุราชการเดือนตุลาคม 2554 นี้ และผู้ที่ไดรับการพิจารณา

เขียน 21 Apr 2011 @ 09:35 ()


ความเห็น (0)