อนุทิน 87687 - เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๖-๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดโลกร้อนด้วยโปรแกรม Carbon footprint  รุ่นที่ ๒  ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลฯ

 23-25 มีนาคม 54 การอบรมครูประจำกล่ม อสม.ในการจัดการศึกษษนอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 13 ( จังหวัดอุบลราชธานี  อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ  และยโสธร) โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท จ.อุบลฯ

29-30 มีนาคม 54 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โครงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 54 ห้องประชุมบุษราคัม ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลฯ

 

เขียน 21 Apr 2011 @ 08:10 ()


ความเห็น (0)