อนุทิน 87681 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๙๗. Pararalle working by IT office : Online thesis workshop and Online Project-Based Organization

นักศึกษาส่งร่างวิทยานิพนธ์และสื่อพาวเวอร์พ๊อยต์เพื่อสอบป้องกันมาให้ดูทางออนไลน์ เลยนั่งตรวจแก้เพื่อให้กลับไปปรับปรุงและเตรียมตัวให้ดีที่สุด พร้อมกับรอให้การปรึกษาออนไลน์แก่ทีมเตรียมประชุมเวทีเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ที่มหิดลเป็นเจ้าภาพ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่สวนสามพราน อาจารย์ณัฐพัชร์ ทองคำ รับนำเอาข้อมูลและสภาพการเตรียมงานล่าสุดไปปรับปรุงสื่อเพื่อเตรียมบรรยากาศและนำเข้าสู่การประชุม เสร็จรอบแรกและลองนำเสนอภาพรวมให้กันฟังทางโทรศัพท์เมื่อก่อนเที่ยงคืน แล้วก็ช่วยกันเลือกเพลงและปรับปรุงข้อมูลเพิ่ม ถึงตี ๔ กว่ายังไม่มีการติดต่อกันอีกก็แสดงว่าเรียบร้อยดีแล้ว หลังการประชุมแล้ว แนวคิดและวิธีทำสื่อชุดนี้จะนำมาถอดบทเรียนของทีมเพื่อพัฒนาวิธีจัดกระบวนการประชุมด้วยสื่อในช่วงที่มีเวลาจำกัดแต่ต้องการเตรียมบรรยากาศและนำเข้าสู่การประชุมให้ดีที่สุด เอาไว้ใช้ทำงาน พร้อมกับได้ทำงานด้วยสำนักงานออนไลน์ที่เรียนรู้สร้างขึ้นกันเองตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้น ไปในตัว

เขียน 21 Apr 2011 @ 04:41 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:25, ()


ความเห็น (0)