อนุทิน 87668 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ใช้บริการ cloud-based services แล้วก็ยังมีเรื่องให้ต้องจัดการเครื่องแม่ข่าย (เสมือน) พวกนี้อยู่ดี

เขียน 20 Apr 2011 @ 21:18 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:24, ()


ความเห็น (0)