อนุทิน 87660 - โสภณ เปียสนิท

พยายามติด อบต.โป่งแย้พัฒนา แต่ว่าโทรไม่ติดทั้ง2 เบอร์ แปลกจังเลย บ่าย 3 โมง พีระศักดิ์มารับไปดูที่ แปลงใน เพื่อจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ อย่างไร จึงชวน อ.นิพลไปดูด้วย เพื่อว่าอาจจะได้มาเยี่ยมกันถูกว่าอยู่แห่งใด

เขียน 20 Apr 2011 @ 18:07 ()


ความเห็น (0)