อนุทิน 87598 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๖๓ |

มีนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 2,300 คน ในปีการศึกษา 2553 ลองนำมาคิดดู หากมีทุกคนซื้อใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใบละ 50,000 บาท ดังนั้น 2,300 x 50,000 = 115,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทต่อปี)

ทำไมถึงอยากเป็นครูกันนัก กระบวนการเรียนการสอนความเป็นครูยังไม่ทันผ่านเลย

หากโกงเสียแต่ยังไม่ได้เป็น พอหลุดเข้าไปเป็น ท่าจะเอาคืนกันหัวหมุนติ้ว ๆ เลยนะ

เขียน 18 Apr 2011 @ 23:41 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:23, ()


ความเห็น (0)