อนุทิน 87581 - ket_wow

ket_wow
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เตรียมตัวสมัครได้ที่ นางสาวเกษศิรินทร์  แพงวิเศษ ศึกษานิเทศก์ เดือนพฤษภาคม 2554 นี้ สามารถส่งข้อมูลพื้นฐานตัวท่านได้ที่ E-Mail : [email protected]  ขอบคุณค่ะ

เขียน 18 Apr 2011 @ 17:07 ()


ความเห็น (0)