อนุทิน 87573 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

วันนี้ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ จะเดินทางไปราชการที่พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาร่างหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี สาระทักษะการดำเนินชีวิต ของหลักสูตรสถานศึกษา (สถาบันการศึกษาทางไกล  สำนักงาน กศน.)   ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม แอท อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรงแรมนี้ยังไม่เคยไปพักเลยครับ) มีสาระอะไรดี ๆ จะนำมาแบ่งปันกันนะครับ.

เขียน 18 Apr 2011 @ 12:32 ()


ความเห็น (0)