อนุทิน 87561 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๕๙ |

เขียนบันทึก "ครู" ในบทบาท "นักวิชาการ" : รู้มา 100 สอนเพียง 1 ... (สอนเก่ง สอนเป็น)

จากหนังสือ "สอนเก่ง สอนเป็น" เป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณครู Tetsuya Yasukochi และแปลโดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Large_smartteaching_small 

เขียน 17 Apr 2011 @ 23:00 () แก้ไข 18 Apr 2011 @ 01:51, ()


ความเห็น (0)