อนุทิน 87559 - ชาวดิน

วันที่18เมษายน2554ชาวดินทุกคนต้องไปปฏิบัติราชการ คาดว่าประชาชนจะไปใช้บริการที่สำนักงานที่ดินเป็นจำนวนมาก เพราะในวันสงกรานต์เป็นวันรวมญาติพี่น้อง จึงต้องไปจัดการทรัพย์สินพร้อมๆกัน เช่น รับมรดก,รับให้ที่ดิน เป็นต้น

 

เขียน 17 Apr 2011 @ 22:09 ()


ความเห็น (0)