อนุทิน 87540 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๕๖ |

เช้านี้อ่านหนังสือจบไป ๑ เล่ม หลังจากเพียรอ่านมาหลายวันไปเรื่อย ๆ

สมภพ ลิมป์คุ้มธรณี.  นายพลรอมเมล จิ้งจอกทะเลทราย.  กรุงเทพฯ : ปราชญ์, ๒๕๕๓.

เขียน 17 Apr 2011 @ 11:17 ()


ความเห็น (0)