อนุทิน 87520 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เย็นนี้ฉันได้มีโอกาสดูรายการครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวของคุณโจน จันได
    นักคิด นักปฏิบัิติที่เรียนนอกระบบจบม.ปลาย  แต่มุมมองและการดำเนินชีวิตยิ่งใหญ่กว่าคนจบดอกเตอร์...
  • เขามีความสุขกับภรรยาชาวต่างชาติที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบ
    พอเพียง  อยู่บ้านดินกินผักที่ปลูกเลี้ยงลูกด้วยการทำให้ดูอยู่ให้เห็น  ฝึกลูกให้ทำทุกอย่างให้เป็นด้วยตนเอง   ไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเพราะเกรงว่าครูจะสอนลูกไม่ดีพอ....
  • "ความรักที่แท้จริงคืออิสรภาพไม่ใช่การครอบครอง"  นี่คือหัวใจของการครองเรือน
    ไม่มีการผูกมัด... นี่แหละคือนักปฏิบัติธรรมที่เข้าใจชีวิตและมีความสุขอย่างแท้จริง
เขียน 16 Apr 2011 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)