อนุทิน 87510 - Kwan... Watch...

ความทุกข์ สุข เปรียบได้กับงูตัวเดียวที่มีสองหัว
หัวหนึ่งทุกข์ หัวหนึ่งสุข


อยากพ้นจากสองสิ่งนี้ ก็อย่าจับงูต่อไป

เขียน 16 Apr 2011 @ 11:20 ()


ความเห็น (0)