อนุทิน 87501 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"การจัดการความรู้" (Knowledge managment) หากปราศจากชีวิต ชีวา ไม่มี "การจัดการบรรยากาศแห่งความสุข" ไม่มีวิธีคิดหรือไม่ตระหนักดีพอในการที่จะยอมรับความเเตกต่างหลากหลายของผู้คน มุ่งเเต่มองผลเลิศปลายสุด โดยขาดความละเอียดอ่อนของกระบวนการ การจัดการความรู้นั้นจึงขาดพลังเเละไม่ได้เกิดองค์ความรู้ชุดใหม่ๆ(ที่ควรจะเติบโตขึ้นจากสังคมความรู้)

สุดท้ายก็ล้มเหลวเเละยากที่จะเริ่มต้นกันในครั้งใหม่

เขียน 16 Apr 2011 @ 05:48 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:23, ()


ความเห็น (0)