อนุทิน 87495 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ตอนบ่ายฉันดูรายการ "พื้นที่ชีวิต" เป็นครั้งแรกเป็นรายการที่น่าสนใจไม่น้อย
    พูดถึงเมืองพาราณสี  แม่น้ำคงคา  นั่งมองภาพแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมใจ
    ของชาวอินเดีย  ทั้งดื่ม  ทั้งอาบ  ทั้งเผาศพ  ลอยศพ  ซักผ้า  ตากผ้า  มีหมองูเป่าปี่ให้งูชูคอแผ่แม่เบี้ย  มีวัว  มีแพะ...  การเข็นศพผ่านไปผ่านมาในตลาด    แถมยังมีโรงแรมที่เตรียมไว้ให้คนรู้ตัวว่าใกล้เสียชีวิตมาพักอาศัยเพื่อจะได้ทำพิธีหลัง
    ความตาย...
  • การได้เห็นสิ่งเหล่านี้มาก ๆ บ่อย ๆ  ทำให้คนเราละอัตตาและมองเห็นสัจธรรมของชีวิต  น่าจะเข้าถึงธรรมได้ดีเป็นแน่แท้... 
  • ถ้าอยู่ในเมืองไทยมาเข็นศพผ่านไปผ่านมาผู้คนคงแตกตื่นไม่น้อย  วัฒนธรรมที่แตกต่างทำให้ความเข้าใจชีวิตของคนต่างกันเสมอ...
เขียน 15 Apr 2011 @ 21:26 ()


ความเห็น (0)