อนุทิน 87470 - นาง อวยพร แจ ออละมาลี

สายสัมพันธ์คืนเหย้าศิษย์เก่ารำลึกสู่โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ

    ดีใจที่เห็นศิษย์โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 44 รุ่นมาร่วมงานด้วยหน้าตายิ้มแย้มบ่งบอกถึงความพอใจมาทุกคนมีความแตกต่างกันในบางเรื่องแต่มีความเหมือนกันคือสายเลือดสายสัมพันธ์ของชนเผ่าภูไทที่มีหัวใจรักการพัฒนา รักบ้านเกิด อยู่ไกลมากก็ยังมา ติดงานก็ส่งปัจจัยมาช่วยพัฒนา ทุกคนร่วมมือกันจัดงาน นำอาหารพื้นบ้านที่ทำจากฝีมือของแม่บ้านแต่ละคุ้มมาร่วมกันรับประทานอย่างมีความสุข ลูกศิษย์ทักทายคุณครูอย่างมีความสุขที่ได้เจอกัน ครูดีใจเช่นกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ลูกๆของศิษย์วิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นอย่างมีความสุขเช่นกัน การเพาะบ่มให้ศิษย์รู้จักรักและภูมิใจในความเป็นคนไทยภาคอีสาน รักในวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดคุณงามความดีต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสิ่งที่คุณครูควรทำให้ตลอดไปเพราะจะนำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวรู้จักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผลและมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีทักษะชีวิตต่อไป

เขียน 15 Apr 2011 @ 05:57 () แก้ไข 15 Apr 2011 @ 05:59, ()


ความเห็น (0)