อนุทิน #87443

ลักษณะสำคัญของมนุษย์ที่ดีคือต้องรู้สึกสำนึกถึงความผิด ใคร่ครวญวิงวอนขอการปรับปรุงตัว (อธิการบดี มอย.)

เขียน:

ความเห็น (0)