อนุทิน 87427 - ประชุม โพธิกุล

การนำด้านการเรียนรู้ ฝึกฝนอบรมตนเองให้เกิดการเรียนรู้ เปิดมุมมอง ตระหนักถึงอคติส่วนตัว อ่อนน้อมถ่อมตน

เขียน 13 Apr 2011 @ 15:49 ()


ความเห็น (0)