อนุทิน 87396 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

@87391 สว. สรรหามี 73 คน มีพยาบาล2 ท่าน รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธุ์เจริญวรกุล  และ รศ.ทัศนา บุญทอง ดีใจจัง

เขียน 13 Apr 2011 @ 05:19 ()


ความเห็น (0)