อนุทิน 8739 - กวิน

กวิน

กลอนลำนำเลือด@178386 ในบทที่สาม ลุงเวทย์แต่งไว้ว่า

(๓)
จากจารีตนครบาลกาลกระโน้น    ค่อยอ่อนโอนเนื่องนำอำนวยผล
กฎหมายไทยพัฒนาเป็นสากล     อนุสนธิ์งานทรงองค์รพี
ตั้งพระทัยแน่วแน่แก้ปัญหา         พระปรีชาเชิงปราชญ์วาดวิถี
หนึ่งคือการกำหนดกฎหมายดี      สองต้องมีตุลาการพิจารผจง

เพราะแม้กฎตีกรอบดีชอบแล้ว     คนแหวกแนวแชเชือนเลอะเลือนหลง
ก็วุ่นวายเวียนวกเข้ารกพง           ลาญจำนงจนวินาศอนาถใจ
นอกจากทรงอุตสาหะชำระบท     ยังกำหนดแนวแบบยลแยบให้
สร้างวิถียุติธรรมอันอำไพ           มุ่งพระทัยพัฒนาตุลาการ

โดยพระทรงดำรงตนเป็นต้นแบบ  การุณย์แทบพระบาทไท้แผ่ไพศาล
พระดำรัสสูงส่งทรงประทาน        ก้องกังวานอยู่ในหัวใจคน

เอ็งกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอก    แต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผล
จงอย่ากินสินบาทคาดสินบน       เรามันชนชั้นปัญญาตุลาการ


พระบิดาแห่งกฎหมายไทยชูเชิด   พระเกียรติเทิดสถิตฟ้าทั่วหล้าขาน
ยิ่งสืบผลแห่งพระปณิธาน            เป็นรากฐานยุติธรรมค้ำแดนไทย

รอยพระบาทยาตรนำธำรงค่า        ยั่งยืนกว่ากัปกัลป์บันดาลไสว
พระดำรัสคติธรรมจำขึ้นใจ            เป็นผู้ให้ สมถะ สละตน

นักกฎหมายส่วนหนึ่งคำนึงแน่ว      ยึดเป็นแนวปณิธานสืบสานผล
รพีพัฒนศักดิ์สลักกมล                 คอยช่วยดลยุติธรรมชี้นำทาง


คนไม่มีราก@185235 กลอนที่เน้นด้วยตัวอักษรสีแดงนี้เป็นพระนิพนธ์ ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย : วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี รัฐบาลไทยกำหนดให้เป็น "วันรพี" 


เขียน 30 May 2008 @ 12:34 () แก้ไข 30 May 2008 @ 12:38, ()


ความเห็น (0)