อนุทิน 87381 - นาง อวยพร แจ ออละมาลี

  ติดต่อ

สงกรานต์กับศิษย์เก่า

วันนี้ใกล้วันสงกรานต์แต่ครูต้องเตรียมงานรับผ้าป่าจากศิษย์เก่าทำให้มีความภูมิใจในผลงานสอนศิษย์ของตนว่าประสบความสำเร็จคือลูกศิษย์ไม่ลืมโรงเรียนที่พวกเขาเคยเรียนในสมัยประถมศึกษาแม้ว่าพวกเขานั้นต้องทำงานที่หลากหลายบางคนทำงานบริษัท บางคนทำธุรกิจส่วนตัว  บางคนรับราชการ วันนี้ลูกศิษย์ที่ติดงานมาไม่ได้ยังมีน้ำใจฝากซองปัจจัยมาช่วยโรงเรียน บางคนก็มาช่วยเตรียมงาน ถ้าทุกคนในสังคมมีจิตอาสามีจิตสาธารณะสังคมจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและใบหน้าเปี่ยมสุข ไมมีการแก่งแย่งหาผลประโยชน์จนก่อให้เกิดความวุ่นวายแน่นอน...

  เขียน:  

ความเห็น (0)