อนุทิน 87371 - ยูมิ

  ติดต่อ

มาเรียงร้อยถ้อยอักษรกลอนกาลนี้

ชื่นชีวีมีมากนามตามอ่านหนา

ล้วนเก่งกลอนสอนให้เห็นเป็นวิชชา

มีเวลาพาไปอ่านผลงาน..เอย

  เขียน:  

ความเห็น (0)