อนุทิน 87368 - wihok

  ติดต่อ

เป็นวันแรกในเดือนเมษายนที่กายและใจเป็นอิสระ ไม่ผูกติดและคิดอยู่กับงานหลวงที่ยังไม่เรียบร้อย

มีหลายคนที่แนะนำให้เราไปปฏิบัติธรรม อยากไปเหมือนกันแต่ใจเรายังไม่นิ่งพอที่จะไปอยู่ ณ จุดนั้น

ต้องพยายามเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่อยเป็นค่อยไป ไม่กังวลกับอนาคต ใจก็คงจะเป็นสุขไปได้บ้าง

 อ่านแล้วคิด ชีวิตจะมีความสุข

  เขียน:  

ความเห็น (0)