อนุทิน 87366 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ดูรายการทีวีจึงทราบว่า ลอตเตอรี่ เริ่มมีในสมัยรัชกาลที่ ๕  โดยแนวคิดของ
  ชาวต่างชาติที่ต้องการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาให้แปลกแตกต่างจากเดิม
 • สมัยรัชกาลที่ ๖ เริ่มมีการออกลอตเตอรี่ ฉบับแรกเพื่อการกุศล...
  บัดนี้ลอตเตอรี่กลับกลายเป็นการพนันที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต  และกลายเป็น
  มะเร็งร้ายที่เกาะกินใจผู้คน  พัฒนาเป็นการพนันนานารูปแบบล้วนแต่ปากเหว
  แห่งความเสื่อมฉุดคนให้ตกนรกทั้งเป็นทั้งสิ้น....แล้วจิตวิญญาณจะพัฒนา
  อย่างไรได้ ?  หากยังติดการพนันและหวังรวยทางลัดเช่นนี้
เขียน 12 Apr 2011 @ 10:08 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:22, ()


ความเห็น (0)