อนุทิน 87345 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ส่งการบ้านครับ บันทึกถอดบทเรียน ครับ

ถอดบทเรียน : บทบาทวิทยากรโรงเรียนแห่งความสุข

โดย  พนัส  ปรีวาสนา และ จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

 

เขียน 11 Apr 2011 @ 21:35 ()


ความเห็น (0)