อนุทิน 87332 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • "สุขภาพดีไม่มีขาย  อยากได้ต้องกินอยู่อย่างมีวินัย"
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  โชคดีไม่มีโรคภัยแสดงว่ายังดูแลตัวเองได้ดีพอสมควร
    กระนั้นก็ตามไม่ควรประมาทโดยเฉพาะโรคกรรมพันธุ์ที่บรรพบุรุษฝากไว้เป็นที่
    ระลึก
เขียน 11 Apr 2011 @ 15:37 ()


ความเห็น (0)