อนุทิน 87332 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • "สุขภาพดีไม่มีขาย  อยากได้ต้องกินอยู่อย่างมีวินัย"
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  โชคดีไม่มีโรคภัยแสดงว่ายังดูแลตัวเองได้ดีพอสมควร
    กระนั้นก็ตามไม่ควรประมาทโดยเฉพาะโรคกรรมพันธุ์ที่บรรพบุรุษฝากไว้เป็นที่
    ระลึก
  เขียน:  

ความเห็น (0)