อนุทิน 87326 - อนงค์ศิริ

  ติดต่อ

บันทึกอนุทินฉบับแรกเขียนเมือ่ 11 เม.ย.54

สงกรานต์เวียนมาถึงอีกปี นอกจากทำตามประเพณีแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างไหม

สำหรับฉัน เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของโลก ชีวิตและสิ่งรอบๆตัวที่สัมพันธ์

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะใจรู้สึก หรือว่าโลกหมุนเร็วยิ่งขึ้นจริงๆไม่ทราบ

แต่..โลกสอนกฏไตรลักษณ์ให้เรียนรู้ทั้งภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ที่มีแต่ึวามไม่เที่ยง

แท้แน่นอน  เตรียมตัวเราอย่างไร ฉันคิด คิดและยังสรุปไม่ได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)