อนุทิน #87227

  • ...ยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในเรื่องกินอยู่หลับนอน
    ย่อมถือว่าไร้ทักษะชีวิต...  
                                    (ธรรมทิพย์)
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)