อนุทิน 87227 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ...ยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในเรื่องกินอยู่หลับนอน
    ย่อมถือว่าไร้ทักษะชีวิต...  
                                    (ธรรมทิพย์)
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)