อนุทิน 87219 - แสงแห่งความดี...

ค้นหาความทุกข์ และความผูกพันระหว่างกัน ค้นพบตัวตนของผู้ชายคนหนึ่ง...ที่ไม่เคยเห็นตัวตนของเค้า ...แต่สัมผัสถ้อยคำผ่านตัวหนังสือของเค้าแล้ว  เข้าใจความทุกข์ความสุขมากขึ้น เข้าใจความผูกพันระหว่างกันมากขึ้น ..

"มีพื้นที่ว่างในใจให้กับทั้งสุขและทุกข์ด้วยใจที่ตื่นรู้และกล้าเผชิญ"

...วิจักขณ์  พานิช..

เขียน 08 Apr 2011 @ 15:07 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:20, ()


ความเห็น (0)