อนุทิน 872 - มัทนา

มัทนา

170408 |จัด References

เมื่อคืนนั่งจัด reference ใหม่หมด แบ่งกลุ่มเป็นหัวข้อแทนที่จะเรียงชื่อ author ตามตัวอักษร

 • หลักการ evaluation ทั่วไป และ ตัวอย่างการประเมินกว้างๆ
 • logic model และ theory-based evaluation
 • evaluation of complex program โดยเฉพาะ
 • หลักการ quality of care
 • quality of LTC โดยเฉพาะ
 • accountability
 • การสร้าง indicators
 • ทางออกใหม่ๆในการ improve quality เช่น scenario building หรือ การเข้าใจ dynamic และ complexity ขององค์กร
 • LTC และ frailty รวมๆ
 • MDS และ RAI
 • ตัวอย่างการประเมินในทันตกรรมผู้สูงอายุ
 • ตัวอย่าง QA ในการดูแลสุขภาพช่องปากใน LTC
 • policy-related เจาะจงเรื่องทันตกรรมผู้สูงอายุ
 • อื่นๆ (Misc.)

กองเต็มพื้นแล้ว เดี๋ยวแบกไปรร.ดีกว่า

เขียน 17 Apr 2008 @ 22:32 ()


ความเห็น (0)