อนุทิน 87194 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๒๒ |

http://gotoknow.org/journals/wasawatdeemarn/entries/87194/<a href=" alt="" />http://cdn.gotoknow.org/avatars/users/000/006/481/ico24.jpg?1289401098" border="0" />@87184 ... ถูกต้องครับ น้องมะปราง ;)...

หน้า "เพิ่มรายการอนุทินใหม่" จะมองเห็นเป็นปกติ

แต่เมื่อแสดงผล จะเป็นแบบที่หนูได้แสดงผลนั่นแหละ ;)

และ "ตอบอนุทิน" ก็ขึ้น ERROR อย่างที่เห็นอีกด้วย

เขียน 07 Apr 2011 @ 17:50 () แก้ไข 07 Apr 2011 @ 17:51, ()


ความเห็น (0)