อนุทิน 87159 - salakjittt jee triranaopas

  ติดต่อ

นศ.ป.เอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จัดสัมมนาวิชาการ 22 เมษายน 2554

การประเมินภายนอกรอบสาม ยุทธวิธีสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิทยากร ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 100 บาท

สมัครที่ [email protected] ผศ.สลักจิต ตรีรณโอภาส

  เขียน:  

ความเห็น (0)