อนุทิน 87140 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิถีพุทธ วิถีธรรม ที่ผู้คนปฏิบัตินั้นย่อมนำพาให้เกิดสุข

เป็นความสุขแบบพอเพียง และเพียงพอ

พึงพอใจและอิ่มเอิบอย่างพอเพียง

จึงไม่เบียดเบียนกัน

ความวุ่นวายอันเกิดจากการละเว้นข้อปฏิบัติธรรม

นำมาซึ่งความเสื่อมทั้งจิตใจ และสังคมโลก

เขียน 06 Apr 2011 @ 10:25 ()


ความเห็น (0)