อนุทิน 87100 - สรัญญา คงจิตต์

ทุกสิ่งที่พบเจอในชีวิต ล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การเรียนรู้ จดบันทึก และถ่ายทอด

เขียน 04 Apr 2011 @ 23:01 ()


ความเห็น (0)