อนุทิน 87091 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๑๕ |

เข้าสอนนักศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปีการศึกษา 2554 รุ่นนี้เข้มข้นมาก รับมาได้ 32 คนเท่านั้น

มีน้องอาจารย์ที่อยู่สาขาเดียวกัน แต่คนละหลักสูตร สอบเข้าเรียนได้ด้วย เพราะไม่ได้เข้ากรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย

กลายเป็นลูกศิษย์ผมไปซะแล้ว ;)...

เขียน 04 Apr 2011 @ 18:24 () แก้ไข 04 Apr 2011 @ 21:42, ()


ความเห็น (0)