อนุทิน 87058 - ศรีกรม

  • ๑ เม.ย.เดินทางไปอวยพร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
  • ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการยกร่าง TOR
  • หัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
  • ติดต่อผ้เชี่ยวชาญมาจับองค์ความรู้ฯไม่ได้ เนื่องจากติดราชการ

 

เขียน 03 Apr 2011 @ 15:57 ()


ความเห็น (0)