อนุทิน 87005 - Ka-Poom

  ติดต่อ

Task & Life ;

นั่งถอดบทเรียน...ถอดแบบไม่สด ทำให้ loss ประเด็นไปหลายอย่าง แต่...ในทางกลับกันก็ได้ในการใคร่ครวญมากขึ้น

วันนี้ไปสอนเด็กฟื้นฟูฯ ที่วัดหนองไคร้

เรื่องราวของคนราชการเอาเปรียบวัดก็ยังคุกรุ่นอยู่ในห้วงคำนึง พิจารณาว่าจะนำพาคนราชการเหล่านี้ทำงานอย่างมีสัมมาทิฐิได้อย่างไร

  เขียน:  

ความเห็น (0)