อนุทิน 87005 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Task & Life ;

นั่งถอดบทเรียน...ถอดแบบไม่สด ทำให้ loss ประเด็นไปหลายอย่าง แต่...ในทางกลับกันก็ได้ในการใคร่ครวญมากขึ้น

วันนี้ไปสอนเด็กฟื้นฟูฯ ที่วัดหนองไคร้

เรื่องราวของคนราชการเอาเปรียบวัดก็ยังคุกรุ่นอยู่ในห้วงคำนึง พิจารณาว่าจะนำพาคนราชการเหล่านี้ทำงานอย่างมีสัมมาทิฐิได้อย่างไร

เขียน 02 Apr 2011 @ 08:53 ()


ความเห็น (0)