อนุทิน 86983 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๕๐๙ |

คณะฯ คึกคักจากที่นักศึกษา ป.บัณฑิตฯ มารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากคุรุสภา ที่รองฯ วิชาการ แวะไปขอรับด้วยตัวเองจากคุรุสภาเมื่อวานนี้ แล้วนำขึ้นเครื่องกลับมาด้วย

แต่ยังคงมีความผิดพลาดจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของคณะฯ ทำให้ข้อมูลที่ออนไลน์ไปผิดพลาดหลายที่ เช่น นาง เป็น นางสาว หรือ นางสาว เป็น นาง ซึ่งเด็กจะต้องลงไปติดต่อเองที่กรุงเทพฯ สร้างความลำบากให้เด็กอย่างมาก ส่วนตัวเจ้าหน้าที่ก็โยนความผิดไปที่เด็กฝึกงานเป็นคนคีย์ข้อมูลให้

ผู้บริหารควรต้องทำอะไรบางอย่างบ้าง เพราะเขาทำงานแบบนี้มานาน วัฒนธรรมเก่ามานานเกินไป

เขียน 01 Apr 2011 @ 15:50 ()


ความเห็น (0)