อนุทิน 86949 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • คนที่ไม่มีจิตบริการแต่ต้องมาทำงานเพราะบทบาทความรู้ความสามารถ
    ที่ตนมี...หากขาดหัวใจที่เสียสละและเมตตา  
    ไม่่เพียงสร้างความทุกข์ยากให้แก่ตนเอง
    ยังสร้างความทุกข์ยากให้แก่องค์กรและผู้มาเยือน...
  • โทษใครดีหนอ....หรือจะเป็นกรรมสัมพันธ์ที่ทำให้ฉันต้องมาพบเจอ
    คนเช่นนี้ในสังคมครู
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)