อนุทิน 86949 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • คนที่ไม่มีจิตบริการแต่ต้องมาทำงานเพราะบทบาทความรู้ความสามารถ
    ที่ตนมี...หากขาดหัวใจที่เสียสละและเมตตา  
    ไม่่เพียงสร้างความทุกข์ยากให้แก่ตนเอง
    ยังสร้างความทุกข์ยากให้แก่องค์กรและผู้มาเยือน...
  • โทษใครดีหนอ....หรือจะเป็นกรรมสัมพันธ์ที่ทำให้ฉันต้องมาพบเจอ
    คนเช่นนี้ในสังคมครู
เขียน 31 Mar 2011 @ 20:14 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:19, ()


ความเห็น (0)