อนุทิน 86946 - เทียนน้อย

  ติดต่อ

ให้เวลากับงานรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา...ประจำปีการศึกษา 2553

ทำให้ช่วงนี้ดูยุ่งๆวุ่นๆดีเป็นพิเศษ...แต่ก็รู้สึกดีและสนุกกับการทำงานที่เริ่มจะเป็นระบบ

มากขึ้น...คนในองค์กรมีส่วนร่วมมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน...

ปีที่สามกับการจับงานประกันคุณภาพสถานศึกษา...ชอบบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ได้แลกเปลี่ยน อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ งานอย่างสร้างสรรค์...ทำให้มีความสุขกับ

การทำงาน...และมีความสุข...กับงานที่ได้ทำ...จัดระบบงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

พร้อมรอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในเดือนมิถุนายน 2554  นี้

                         "งานได้ผล   คนเป็นสุข"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)