อนุทิน 86902 - ศรีกรม

  • ๓๐ มี.ค. ไปทำความตกลงในรายละเอียดเกี่ยวการพัฒนาบุคลากรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • ท่านจุมพล พันธุ์สัีมฤทธิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับทางคณะเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย
  • เลื่อนการเสนอผลงานออกไปอีก
เขียน 30 Mar 2011 @ 16:32 ()


ความเห็น (0)