อนุทิน 86902 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๓๐ มี.ค. ไปทำความตกลงในรายละเอียดเกี่ยวการพัฒนาบุคลากรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • ท่านจุมพล พันธุ์สัีมฤทธิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับทางคณะเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย
  • เลื่อนการเสนอผลงานออกไปอีก
  เขียน:  

ความเห็น (0)