อนุทิน 8688 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เมื่อคืนได้ประชุมพูดคุยกับ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ - นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  พร้อมกับทีมงานของ มสช. ทีมงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประเด็น "จินตปัญญา" Humanized  health care โดยให้มีการใช้ KM ในกระบวนการเหล่านี้ ในโรงพยาบาลเป้าหมาย ทั้ง ๔ ภาค

ประเด็นที่น่าสนใจ ผมเสนอว่า ผมอยากให้มีการส่ง Self Assessment ให้ก่อน เพราะไม่ทราบข้อมูลโรงพยาบาลเป้าหมายเลย แต่ก็มีการถกต่อว่า จะเอา Self assessment ลึกขนาดไหน ทางแผนงานมูลนิธิสดศรีมีให้ในระดับหนึ่งเป็น Profile ที่เราคิดว่าทำให้เรารู้จักเป้าหมายมากขึ้น

ข้อสรุปในที่ประชุมจึงตกลงว่า ไม่ขอข้อมูลเยอะ ประมาณว่า "รู้จักกันและกันให้มากขึ้น" ก็พอ

ทาง ทีม รพ.บ้านตาก และ กรมอนามัย บอกว่า หากเราได้ข้อมูล หรือ ขอข้อมูลพื้นที่มากไป ทำให้พื้นที่เค้าเกร็งในการเข้าร่วมกระบวนการ KMกับพวกเรา(สำคัญมากๆ)

รวมถึงกระบวนการ BAR ในการลงพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมาย ในที่ประชุมก็คิดว่าไม่จำเป็น อยากให้การเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นไปด้วยความสุข และอยากเล่าจริงๆ

ประเด็นที่ทำเป็นเรื่อง "จิต" และ "พัฒนาการทางจิต"  Humanized Health Care ดังนั้นละเอียดอ่อนต่อเครื่องมือต่างๆมากมายที่เรานำลงไป

ได้ข้อควรตระหนักว่า "เราไม่ควรติดเครื่องมือมากเกินไป"

งานนี้ผมและทีมเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นพื้นที่ ภาคใต้  ครับ

เขียน 30 May 2008 @ 06:55 () แก้ไข 30 May 2008 @ 06:56, ()


ความเห็น (0)