อนุทิน 86874 - จารุวัจน์ شافعى

วันนี้เลขาทูตจีนฝ่ายการศึกษา มาเยี่ยม ม.อิสลามยะลา เพื่อวางแนวทางในการรับรองบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในการเข้าทำงานในระบบราชการของจีน เลยเพิ่งรู้ว่าบางมหาวิทยาลัยของรัฐ จีนก็ยังไม่ให้การรับรอง

เขียน 29 Mar 2011 @ 22:07 ()


ความเห็น (0)