อนุทิน 86874 - จารุวัจน์ شافعى

  ติดต่อ

วันนี้เลขาทูตจีนฝ่ายการศึกษา มาเยี่ยม ม.อิสลามยะลา เพื่อวางแนวทางในการรับรองบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในการเข้าทำงานในระบบราชการของจีน เลยเพิ่งรู้ว่าบางมหาวิทยาลัยของรัฐ จีนก็ยังไม่ให้การรับรอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)