อนุทิน #86874

วันนี้เลขาทูตจีนฝ่ายการศึกษา มาเยี่ยม ม.อิสลามยะลา เพื่อวางแนวทางในการรับรองบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในการเข้าทำงานในระบบราชการของจีน เลยเพิ่งรู้ว่าบางมหาวิทยาลัยของรัฐ จีนก็ยังไม่ให้การรับรอง

เขียน:

ความเห็น (0)