อนุทิน #86822

๓ นัดหมาย กับ ๓ จุดในวันจันทร์ที่กรุงเทพฯ วันนี้    จะเป็นไปได้ขนาดไหน?

ปัญหาหนึ่งของคนเมืองคือการจราจร ที่แก้ไขยาก ปริมาณรถเพิ่มขึ้น ในขณะที่ถนนสัญจรเท่าเดิม รถไฟฟ้ามีจำกัดเฉพาะจุด หากฝนตกการจราจรคงวิกฤติมากกว่าเดิม

เขียนแบบนี้เป็นการบ่นเรื่องปกติสามัญของคนเมือง...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)