อนุทิน 86822 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

๓ นัดหมาย กับ ๓ จุดในวันจันทร์ที่กรุงเทพฯ วันนี้    จะเป็นไปได้ขนาดไหน?

ปัญหาหนึ่งของคนเมืองคือการจราจร ที่แก้ไขยาก ปริมาณรถเพิ่มขึ้น ในขณะที่ถนนสัญจรเท่าเดิม รถไฟฟ้ามีจำกัดเฉพาะจุด หากฝนตกการจราจรคงวิกฤติมากกว่าเดิม

เขียนแบบนี้เป็นการบ่นเรื่องปกติสามัญของคนเมือง...

เขียน 28 Mar 2011 @ 06:44 () แก้ไข 28 Mar 2011 @ 06:47, ()


ความเห็น (0)