อนุทิน 86822 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

๓ นัดหมาย กับ ๓ จุดในวันจันทร์ที่กรุงเทพฯ วันนี้    จะเป็นไปได้ขนาดไหน?

ปัญหาหนึ่งของคนเมืองคือการจราจร ที่แก้ไขยาก ปริมาณรถเพิ่มขึ้น ในขณะที่ถนนสัญจรเท่าเดิม รถไฟฟ้ามีจำกัดเฉพาะจุด หากฝนตกการจราจรคงวิกฤติมากกว่าเดิม

เขียนแบบนี้เป็นการบ่นเรื่องปกติสามัญของคนเมือง...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)