อนุทิน 86801 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

สอน Translation in Business English อีกสอน เพราะต้องการสอนชดเชยไว้สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ต้องไปสัมมนาที่ วข. จักรวรรดิ กทม. เรื่อง มาตรฐานการศึกษา มคอ. 03 และอื่นๆ

ใช้กิจกรรม Pronouncing, Spelling, Meaning โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา4-5กลุ่ม จดคำศัพท์ ฝึกอ่านออกเสียง

กลุ่มหนึ่ง Pronounce คำศัพท์

กลุ่ม2 เร่งบอกความหมาย จนกว่าจะจบ 5-10 ศัพท์

และกลุ่ม2 ทำหน้าที่แทนกลุ่ม1 

กลุ่ม3 บอกตัวสะกดและความหมาย 

(เวียนไปอย่างนี้จนกว่าจะครอบทุกกลุ่ม)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)