อนุทิน 86770 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

It also has more pollution around my apartment building. -_-"

นั่งเขียนงานให้ รพ.สต. ท่ามกลางเสียงก่อสร้าง รอบตัว...ต้องมีสมาธิมากกว่าที่เคย

รอไม่กี่วันคงเงียบสงบ

เขียน 26 Mar 2011 @ 12:19 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:17, ()


ความเห็น (0)