อนุทิน 86746 - ครูใจดี

ทางชีวิตมิใช่ทางดอกไม้

มีย้อนยอกยักย้ายหลายกระแส

อุปสรรคมากมายคล้ายตัวแปร

ต้องแน่วแน่กำหนด... ทางงดงาม

เขียน 25 Mar 2011 @ 12:55 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:17, ()


ความเห็น (0)